GƯƠNG MẶT CẬU HỌC TRÒ ĐỖ ĐẠI HỌC ĐIỂM CAO CỦA TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THÁI