KH khảo sát giáo viên

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
Trường THPT Hoàng Văn Thái
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số  46/ KH-THPTHVT
về việc khảo sát giáo viên
  Tiền Hải , ngày 15 tháng 3 năm 2016
                                                               
                                                                     KẾ HOẠCH KHẢO SÁT GIÁO VIÊN

                                                                                 Năm học 2015-2016
                                                                                         ------------------
- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2015-2016 do Bộ GD-ĐT ban hành
- Căn cứ vào Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Ban GH nhà trường
- Nhằm kiểm tra đánh giá năng lực giáo viên, để bố trí, sử dụng và trả tiền dạy cho giáo viên
- Nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu thực tế của nhà trường
Nhà trường xây dựng Kế hoạch khảo sát giáo viên năm 2015-2016 như sau:
I-                  Đối tương khảo sát:
 
Tất cả giáo viên đang giảng dạy tại nhà trường , kể cả giáo viên thỉnh giảng ( đang thuộc biên chế của trường khác)
 
II-               Nội dung khảo sát:
 
Mỗi giáo viên phải thực hiện 3 nội dung
1-Nội dung thứ nhất : Khảo sát về kiến thức các văn bản pháp quy về Giáo dục- Đào tạo.
Yêu cầu mọi giáo viên phải cập nhật :
- Điều lệ trường THPT , ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGD ĐT , ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
- Nội quy nhà trường đối với giáo viên, và học sinh
2-Nội dung thứ hai : Khảo sát về năng lực chuyên môn
Yêu cầu giáo viên :
- Xử lý một tình huống sư phạm
- Làm một bài thi THPTQG ( theo mẫu của đề thi THPTQG năm 2015)
- Soạn một bài hoặc 1 chuyên đề ( có thể là một chuyên đề ôn thi THPTQG )để dạy giáo án điện tử trên máy tính của nhà trường. Bài dạy sẽ nằm trong tuần mà nhà trường dự kiến khảo sát giáo viên. các thầy cô được chuẩn bị trước các tư liệu, hình ảnh, thí nghiệm áo. Giảng dạy một bài cụ thể trên lớp .
 
III-            Hình thức khảo sát:
 
1-Giáo viên phải làm 2 bài thi tự luận :
- Bài thứ nhất về kiến thức các văn bản quy phạm pháp luật, xử lý một tình huống sư phạm. Thời gian : 30 phút
- Bài thứ hai : làm một bài thi theo mẫu đề thi THPTQG , thời gian theo quy định của đề thi .
2- Giáo viên thi soạn giáo án điện tử trên máy tính của nhà trường. Giáo viên bốc thăm bài cần soạn nằm trong chương trình của tuần nhà trường khảo sát. Thời gian 3 tiếng
3- Giáo viên dạy một bài cụ thể trên lớp. Chỉ những thầy ( cô) 2 bài thi tự luận và bài thi soạn giáo án điện tử đạt loại khá trở lên mới được dự thi bài thực hành này.
 
IV- Yêu cầu đạt đươc và hướng sử dụng giáo viên của nhà trường :
 
- Các bài thi phải đạt từ 9,5 điểm trở lên. Nếu 3 năm liền các thầy cô đề đạt được từ 9,5 điểm trở lên, các năm sau sẽ không phải khảo sát
- Nếu 3 năm liền thầy, cô nào chỉ đạt được 8,5 điểm, sẽ bị đình chỉ hợp đồng , mặc dù là diện hợp đồng không xác định thời gian
-  Những thầy cô đạt được từ 9,5 điểm trở lên, các tiết dạy buổi chiều nhà trường sẽ trả 75.000đ/ 1tiết. Những thầy cô nào đạt được 9 điểm đến dưới 9, 5 điểm nhà trường trả 70.000đ/1tiết. Những thầy cô đạt được từ 8,5 điểm đến  dưới 9 điểm sẽ chỉ được trả 60.000đ/1tiết. Những thầy cô chỉ đạt dưới 8,5 điểm sẽ không được bố trí dạy buổi 2
 
IV-           Thời gian khảo sát :
 
1-                Từ 13giờ 30 ngày 28 tháng 3 năm 2016 : làm bài thi thứ nhất
2-                Từ 13 giờ 30 ngày 04 tháng 4 năm 2016 : Thi soạn giáo án điện tử
3-                Từ 7 giờ ngày 09 tháng 4 năm 2016 : Thi giảng dạy trên lớp
4-                 
V-              Ban chỉ đạo :
                  Ban GH
 
VI-           Ban Giám khảo :
 
 
Mời chuyên viên phòng THPT của Sở GD-ĐT Thái Bình
 
VII- Tổ chức thực hiện
 
- Căn cứ vào kế hoạch, các tổ , nhóm chuyên môn họp bàn triển khai để giáo viên trong tổ mình tham gia thi đạt kết quả cao
- Nhóm giáo viên tin học kiểm tra các máy tính, kết nối mạng Iternet xong trước ngày 29 tháng 3 năm 2016
                                                                                                           Hiệu trưởng
 
 
 
 
                                                                                                           Nguyễn Duy Truy
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 540
Tháng 09 : 13.105
Năm 2020 : 75.818

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THÁI

Địa chỉ: Khu 4 - Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại:  0227 3782 695 - 0965 785 999