KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỒ SƠ CÁN BỘ, GIÁO VIEN, NHÂN VIÊN

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
Trường THPT Hoàng Văn Thái
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 03/2014- THPTHVT Tiền Hải, ngày 22 tháng 11 năm 2014
KẾ HOẠCH  KIỂM TRA HỒ SƠ CÁN BỘ, GIÁO VIEN, NHÂN VIÊN
Kỳ I năm học 2014-2015
----------------------------
I-Mục đích :
-Nhằm đánh giá công tác chuẩn bị, lưu trữ các hồ sơ chuyên môn phục vụ việc giảng dạy và công tác của cán bộ, giáo viên, nhân viên
-Chấn chỉnh những tồn tại
-Xếp loại, đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên trong kỳ I năm học 2014-2015
II-Nội dung
1-Các loại hồ sơ đối với giáo viên
A-   Đối với giáo viên không làm công tác chủ nhiệm:
a)     Bài soạn  
b)    Sổ điểm cá nhân
c)     Sổ dự giờ, thăm lớp
d)    Sổ ghi chép các cuộc hội họp
e)     Sổ Sinh hoạt chuyên môn
f)      Vở giải bài tập
g)     Sổ báo giảng
B-   Đối với giáo viên làm công tác tổ trưởng chuyên môn:
 cần có thêm:
    a) Kế hoạch chỉ đạo tổ chuyên môn
    b) Sổ theo dõi ngày nghỉ của giáo viên
    c) Sổ theo dõi dạy thay
                 C-Đối với giáo viên chủ nhiệm:
a)     Các loại hồ sơ như đối với giáo viên không làm công tác chủ nhiệm
b)    Sổ chủ nhiệm
c)     Sổ điểm cái
D-   Đối với giáo viên kiêm Bí thư Đoàn trường , Chủ tịch CĐ:
 cần có thêm :
a)     Kế hoạch chỉ đạo các hoạt động trong năm
b)    Kế hoạch chỉ đạo theo từng tuần
c)     Sổ theo dõi nền nếp đối với học sinh, giáo viên
d)    Các chứng từ thu chi, bản quyết toán thu- chi năm học 2013-2014 và kỳ I năm học 2014-2015
*- Biểu điểm chấm các loại hồ sơ : Có quy chế đi kèm riêng
2-     Đối với nhân viên văn phòng
a)     Cô Bùi Thị Hương:
- Sổ theo dõi mượn trả hồ sơ học sinh
- Sổ theo dõi cấp phát bằng TN các năm từ 2011-2012
- Sổ theo dõi học sinh chuyển đi chuyển đến từ năm học 2011-2012 đến nay
 
- Sổ theo dõi biến động tài sản nhà trường từ khi thành lập trường ( 2011-2012)
- Biên bản bàn giao tài sản lớp học năm học 2014-2015
- Sổ điểm các lớp, học bạ các lớp qua các năm
- Sổ theo dõi dự giờ của gáo viên năm học 2014-2015
- Các chứng từ thu, chi từ tháng 01/2014 đến nay
b)    Cô Ngô Thị Hiền :
-         Sổ đăng bộ 3 năm
-         Sổ lưu trữ công văn chuyển đi, chuyển đến
-         Sổ theo dõi sức khoẻ học sinh
-         Sổ cấp phát thuốc
-         Sổ theo dõi mua thuốc và các vật dung y tế
-         Sổ theo dõi mượn trả sách giáo khoa của giáo viên
-         Sổ theo dõi trang thiết bị dạy học
-         Sổ theo dõi mượn trả thiết bị dạy học
-         Sổ theo dõi chuyên cần học sinh
-         Sổ theo dõi sử dụng máy chiếu đa năng và đài catset
-         Sổ theo dõi thuê, mượn SGK của học sinh năm 2013-2014, 2014-2015
·        Biểu điểm chấm các loại hồ sơ : Có quy chế đi kèm
2- Tổ chức thanh kiểm tra:
A) Thành lập Ban thanh kiểm tra
- Trưởng ban : đồng chí Hiệu trưởng
- Phó trưởng ban : đồng chí Phó Hiệu trưởng
- Các uỷ viên :
+ Đồng chí Phạm Thị Thu Hà, Phạm Thị Thu Thanh, Nguyễn Thị Hải Yến
+ Đồng chí Lê Thị Hường, Ngô Thị Huyền , Bùi Thị Hạnh
+ Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Đầu Thị Hường, Vũ Thị Thơm
B) Phân công nhiệm vụ :
- Đồng chí Trưởng ban : Lên kế hoạch thanh kiểm tra, tổ chức các cuộc họp Ban kiểm tra
- Đồng chí Phó trưởng ban : Trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm tra
- Các uỷ viên : Theo sự phân công của đồng chí Phó trưởng ban, căn cứ vào biểu điểm để đánh giá xếp loại hồ sơ
                                          TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THÁI
                                                        HIỆU TRƯỞNG 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 74
Hôm qua : 219
Tháng 05 : 3.410
Năm 2020 : 37.416