BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ , KIỂM TRA HỒ SƠ CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN

   
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐAO TẠO THÁI BÌNH
Trường THPT Hoàng Văn Thái
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc - Tự do - Hạnh phúc
                                                   
                                                 Tiền Hải , ngày   tháng   năm
 
BIỂU ĐIỂM ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN
------------
A- Đối với giáo viên không làm công tác chủ nhiệm lớp
I-                  Bài soạn : Cho 50 ðiểm
1-     Bài soạn không ghi ngày , tháng, năm trừ 1 điểm / 1 bài soạn
2-     Khụng ðủ các bước lên lớp (ổn ðịnh tổ chức, kiểm tra bài cũ , nghiên cứu bài mới , củng cố bài , giao việc về nhà)   trừ 1 điểm / 1bài soạn
3-     Không có hệ thống câu hỏi phù hợp trừ 3 điểm / 1bài soạn
4-     Soạn gộp ( Một bài viết trong SGK quy định dạy làm 2 tiêt phải được soạn làm 2 tiết  ) trừ 1 điểm
5-     Không rõ công việc của thầy , của trò trừ 1 điểm / 1 bài soạn
6-     Những bài soạn cop-py trên mạng không có tính khả thi : cho điểm 0
7-     Những bài soạn cũ không có ý kiến cho phép của hiệu trưởng : cho điểm 0 và coi là vi phạm quy chế chuyên môn
II-              Sổ điểm : cho 20 điểm
1-     Không ghi đầy đủ các mục ở phần đầu trang trừ 3 điểm / 1 trang
2-     Không có đầy đủ danh sách học sinh trừ 1 điểm / 1học sinh bị thiếu
3-     Không đủ điểm số kiểm tra trừ 1 điểm / 1học sinh bị thiếu
III-           Sổ dự giờ : cho 10 điểm
1-     Không ghi chép đầy đủ các tiêu mục trong sổ trừ 1 điểm / 1 tiêu chí
2-     Không đánh giá , nhận xét , xếp loại trừ 2 điểm / 1tiết dự giờ
3-     Thiếu 1 tiết dự giờ trừ 3 điểm
IV-           Sổ sinh hoạt chuyên môn : cho 10 điểm
1-     Thiếu 1 buổi họp khôg ghi chép trừ 3 điểm / 1 buổi
2-     Ghi chép sơ sài trừ 2 điểm / 1 buổi
V-               Sổ kế hoạch giảng dạy theo tuần : cho 10 điểm
1-     Thiếu 1 tuần trừ 1 điểm
2-     Không ghi đầy đủ các nội dung trong sổ trừ 1 điểm / 1nội dung
B- Đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp
Được đánh giá 5 loại hồ sơ như giáo viên không làm công tác chủ nhiệm lớp , ngoài ra còn được đánh giá thêm các loại hồ sơ sau
VI-           Sổ chủ nhiệm: cho 20 điểm
1-     Không có danh sách sơ yếu lý lịch học sinh trừ 5 điểm
2-     Không có kế hoạch xây dung tập thể lớp cho 1 năm học trừ 5 điểm
3-     Không có kế hoạch tuần trừ 2 điểm / 1tuần
4-     Không có nội dung sinh hoạt lớp theo tuần trừ 2 điểm / tuần
5-     Không có sổ theo dõi cá biệt trừ 5 điểm
6-     Không có theo dõi các khoản thu chi hàng tháng trừ 5 điểm
7-     Không có kết quả xếp loại đạo đức hàng tháng trừ 5 điểm / 1tháng
8-     Không ghi chép nội dung họp với BGH , và các đoàn thể khác về công tác chủ nhiệm trừ 3 điểm / 1 lần họp
C- Đối với giáo viên kiêm tổ trưởng chuyên môn
Được đánh giá thêm
VII-        Sổ kế hoạch chỉ đạo hoạt động của tổ / 1năm học : cho 10 điểm
1- Không ghi rõ chỉ tiêu , các chuyên đề dự kiến triển khai : trừ 2 điểm
2-Không theo dõi việc thực hiện quy chế chuyên môn của các tổ viên trừ 5 điểm
3-Không có nội dung sinh hoạt tổ từng tháng trừ 2 điểm / 1lần họp
4-Không ghi chép việc điều động dạy thay, quản thay trừ 5 điểm
 
Xếp loại :
1-     Đối với giáo viên không làm công tác chủ nhiệm và tổ trưởng chuyên môn :
Loại tốt : có tổng số điểm từ 90 đến 100 điểm
Loại khá : có tổng số điểm từ 80 đến dưới 90 điểm
Loại TB : có tổng số điểm từ 70 đến dưới 80 điểm
Loại yếu : có tổng điểm dưới 70 điểm
2-    Đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm nhưng không àm công tác tổ trưởng và trưởng các đoàn thể
Loại tốt từ 100 đến 120 điểm
Loại khá từ 90 đến dưới 100 điểm
Loại TB từ 80 đến dưới 90 điểm
Loại yếu dưới 80 điểm
3-    Đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm và kiểm trưởng các đoàn thể
Loại tốt từ 105 điểm đến 130 điểm
Loại khá từ 95 đến dưới 105 điểm
Loại TB từ 85 đến dưới 95 điểm
Loại yếu dưới 85 điểm
 
TRƯỜNG THPT HOÀNG VÃN THÁI
HIỆU TRƯỞNG
 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 540
Tháng 09 : 13.094
Năm 2020 : 75.807

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THÁI

Địa chỉ: Khu 4 - Thị Trấn Tiền Hải, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại:  0227 3782 695 - 0965 785 999